Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Hadeninae
Amphipoea

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Allmänt stamfly Amphipoea fucosa Allmänt stamfly Amphipoea fucosa Allmänt stamfly Amphipoea fucosa
Amphipoea fucosa (Freyer, 1830). Allmänt stamfly förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 29-37 mm. Larven lever i stjälk och rötter på diverse gräs, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/amphipoea_fucosa.html
Latest update: 1 november 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson