Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Hadeninae
Hydraecia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Kärrstamfly Hydraecia ultima Kärrstamfly Hydraecia ultima
Hydraecia ultima Holst, 1965. Kärrstamfly förekommer sällsynt från Sk till Vr. Vingbredd 30-44 mm. Larven lever i stjälk och rötter på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/hydraecia_ultima.html
Latest update: 26 augusti 2010
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson