Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Hoplodrina

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Maskroslövfly Hoplodrina blanda
Hoplodrina blanda (Denis & Schiffermüller, 1775). Maskroslövfly förekommer allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 31-35 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/hoplodrina_blanda.html
Latest update: 8 september 2017
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson