Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Heliozelidae
Heliozela

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Albladshålmal Heliozela resplendella Albladshålmal Heliozela resplendella Albladshålmal Heliozela resplendella
Heliozela resplendella (Stainton, 1851). Albladshålmal. Kännetecken: Vingbredd 5-7 mm. Huvud glänsande mörkgrå. Antenner blyglänsande, cirka halva framvingelängden. Framvingarna glänsande mörkt bronsbruna med en tydlig, trekantig fläck på bakkanten. Kan ibland ha ytterligare en svagt tecknad fläck vid basen av bakkanten. Bakvingar grå. Är svår att skilja från hammoniella utan genitalundersökning. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Maj-juni. Förekomst: Finns i miljöer med al. Biologi: Larven är gulgrön och gör en gångmina med exkrementerna i mittlinje. Som fullvuxen skär den ut en oval säck och firar ner sig till marken. I denna säck förpuppas den och efter övervintring kläcks den till våren. Näringsväxt: Alnus. Utbredning: Är påträffad på spridda platser från Skåne till Norrbotten. I övriga norden finns den i Danmark, spridda platser i Norge samt Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Albladshålmal Heliozela resplendella
Mina av Albladshålmal Heliozela resplendella i alblad.
Welcome page of the World
Heliozelidae Latest update: 6 maj 2023