Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Heliozelidae
Heliozela

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Björkbladshålmal Heliozela hammoniella Björkbladshålmal Heliozela hammoniella
Heliozela hammoniella Sorhagen, 1885. Björkbladshålmal. Kännetecken: Vingbredd 5-7 mm. Huvud glänsande mörkgrå. Antenner blyglänsande, cirka halva framvingelängden. Framvingarna glänsande mörkt bronsbruna med en tydlig, trekantig fläck på bakkanten. Kan ibland ha ytterligare en svagt tecknad fläck vid basen av bakkanten. Bakvingar grå. Är svår att skilja från resplendella utan genitalundersökning. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Maj-juni. Förekomst: Finns i miljöer med björk. Biologi: Larven är vitaktig och gör en gångmina från kvistens märg och sedan i bladsskaftet. Som fullvuxen går den ut i bladet, skär ut en oval säck och firar ner sig till marken. I denna säck förpuppas den och efter övervintring kläcks den till våren. Näringsväxt: Betula. Utbredning: Är påträffad på spridda platser från Skåne till Norrbotten. I övriga norden finns den i Danmark, Norge och Finland.


Synonym Heliozela betulae Stainton, 1890

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Heliozelidae Latest update: 12 november 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson