Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Heliozelidae
Heliozela

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Ekbladshålmal Heliozela sericiella Ekbladshålmal Heliozela sericiella Ekbladshålmal Heliozela sericiella
Heliozela sericiella (Haworth, 1828). Ekbladshålmal. Kännetecken: Vingbredd 6-7 mm. Huvud bronsglänsande grå. Antenner blyglänsande, cirka halva framvingelängden. Framvingarna brons- eller blyglänsande grå med en eller två otydliga fläckar på bakkanten. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Maj början av juni. Förekomst: Finns i miljöer med ek. Biologi: Larven är gulvit och gör en fläckmina som påbörjas i barken i närheten av bladskaftet. Efter minering i bladskaftet går den ut i bladet och skär ut en oval säck och firar ner sig till marken. I denna säck förpuppas den och efter övervintring kläcks den till våren. Näringsväxt: Quercus. Utbredning: Är påträffad från Skåne till Dalarna. I övriga norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Heliozelidae Latest update: 30 april 2020