Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Olethreutini
Hedya

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Rosenbrokvecklare Hedya ochroleucana Rosenbrokvecklare Hedya ochroleucana
Hedya ochroleucana (Frölich, 1828). Rosenbrokvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till Hs. Vingbredd 16-21 mm. Larven lever i april maj i hopspunna skott på nypon, förpuppning i näringsväxten.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 28 mars 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson