Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Olethreutini
Hedya

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Häggbrokvecklare Hedya dimidiana Häggbrokvecklare Hedya dimidiana
Hedya dimidiana (Clerck, 1759). Häggbrokvecklare förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 20-23 mm. Larven lever i april maj mellan sammanvecklade blad på hägg, förpuppning i näringsväxten.

Synonym Tortrix schreiberiana Linnaeus, 1761

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 28 mars 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson