Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Olethreutini
Hedya

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Svartpunktsbokvecklare Hedya atropunctana
Svartpunktsbokvecklare Hedya atropunctana
(prep 10548)

Hedya atropunctana (Zetterstedt, 1839). Svartpunktsbokvecklare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 14-17 mm. Larven lever i augusti till oktober i hopspunna blad på främst pors, sälg och björk, förpuppning i näringsväxten.

Synonym Hedya dimidiana sensu auct.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar /en/svenska_fjarilar/metendothenia_atropunctana.html
Latest update: 31 maj 2016
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson