Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Hadeninae
Hadena

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Vitbandat nejlikfly Hadena compta
Hadena compta (Denis & Schiffermüller, 1775). Vitbandat nejlikfly förekommer sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 27-34 mm. Larven lever på glim, och nejlika, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Moths and Butterflies of Europe and North Africa
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/hadena_compta.html
Latest update: 2 december 2009
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson