Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Hadena

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Mindre vitblärefly Hadena capsincola Mindre vitblärefly Hadena capsincola
Hadena capsincola (Denis & Schiffermüller, 1775). Mindre vitblärefly förekommer tämligen allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 26-34 mm. Larven lever på glim, gökblomster och nejlika, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 15 mars 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson