Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Hadena

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Praktnejlikfly Hadena confusa Praktnejlikfly Hadena confusa
Hadena confusa (Hufnagel, 1766). Praktnejlikfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 32-36 mm. Larven lever på glim och tjärblomster, förpuppning i en kokong i marken.

Synonym Noctua conspersa Denis & Schiffermüller, 1775

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/hadena_confusa.html
Latest update: 26 juni 2010
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson