Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Hadena

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Större vitblärefly Hadena bicruris Större vitblärefly Hadena bicruris
Hadena bicruris (Hufnagel, 1766). Större vitblärefly förekommer tämligen allmänt från Skåne till Ångermanland, eventuellt också i Norrbotten samt Åsele lappmark. Vingbredd 33-40 mm. Larven lever på glim, gökblomster och nejlika, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 1 december 2021