Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Eucosmini
Gypsonoma

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Aspskottvecklare Gypsonoma socianum Aspskottvecklare Gypsonoma socianum
Gypsonoma socianum (Haworth, 1811). Aspskottvecklare förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 12-15 mm. Larven lever i april maj i knopparna på asp och hängena på sälg, förpuppning i en kokong på marken.

Synonym Penthina neglectanum Duponchel, 1844

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 21 februari 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson