Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Eucosmini
Gypsonoma

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Videhakvecklare Gypsonoma nitidulanum Videhakvecklare Gypsonoma nitidulanum
Gypsonoma nitidulanum (Lienig & Zeller, 1846). Videhakvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 15-20 mm. Larven lever i augusti september i ett exkrementklätt vävrör mellan hopspunna blad på asp, sälg, björk, blåbär m fl., förpuppning i en kokong på marken.

Synonym Syndemis ericetanum Herrich-Schäffer, 1851

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 21 februari 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson