Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Eucosmini
Gypsonoma

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Poppelknoppvecklare Gypsonoma oppressanum Poppelknoppvecklare Gypsonoma oppressanum
Gypsonoma oppressanum (Treitschke, 1835). Poppelknoppvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till Up. Vingbredd 13-15 mm. Larven lever under hösten, täckt av exkrementer på bladen efter övervintring i april maj i knopparna på poppel, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/gypsonoma_oppressana.html
Latest update: 18 september 2011
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson