Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Lymantriidae
Gynaephora

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Askgrå harfotspinnare Dicallomera fascelina< Askgrå harfotspinnare Dicallomera fascelina Askgrå harfotspinnare Dicallomera fascelina
Gynaephora fascelina (Linnaeus, 1758). Askgrå harfotspinnare förekommer sällsynt från Sk till To. Vingbredd 35-50 mm. Larven lever på diverse lövträd och buskar, förpuppning i en gles kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Lymantriidae /en/svenska_fjarilar/dicallomera_fascelina.html
Latest update: 12 november 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson