Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Lymantriidae
Gynaephora

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Askgrå harfotspinnare Dicallomera fascelina Askgrå harfotspinnare Dicallomera fascelina Askgrå harfotspinnare Dicallomera fascelina Askgrå harfotspinnare Dicallomera fascelina Askgrå harfotspinnare Dicallomera fascelina Askgrå harfotspinnare Dicallomera fascelina Askgrå harfotspinnare Dicallomera fascelina
Gynaephora fascelina (Linnaeus, 1758). Askgrå harfotspinnare. Kännetecken: Vingbredd 35-53 mm. Antenner grå, hos hanen kamtandade, hos honan sågtandade. Huvud grått, mellankropp grå med svarta och orangea hårtofsar i bakre delen. Framvingar grå med inslag av svarta fjäll. Inre och yttre tvärlinjer avbrutna. Diskfläck mörkgrå omringad av ljusgrått. Bakvingar grå. Honan är större än hanen. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten samt dras till UV-ljus. Flygtid: Juni till augusti. Förekomst: Finns främst på hedar, mossar och kärrmarker. Biologi: Larven lever på diverse träd och buskar men även på örter. Som fullvuxen c:a 40 mm lång. Förpuppning i en gles kokong på marken.Näringsväxter: Betula, Salix, Cotoneaster, Rubus, Sorbus, Vaccinium, Malus, Prunus m.fl. Utbredning: Förekommer sällsynt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Lymantriidae Latest update: 8 augusti 2022