Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Glyphipterigidae
Glyphipteriginae
Glyphipterix

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gräshakmal Glyphipterix simpliciella Gräshakmal Glyphipterix simpliciella Gräshakmal Glyphipterix simpliciella Gräshakmal Glyphipterix simpliciella
Glyphipterix simpliciella (Stephens, 1834). Gräshakmal. Kännetecken: Vingbredd 6-8 mm. Huvud och mellankropp svartbruna. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna svartbruna med svag kopparglans i den yttre delen. I framkanten med fem silvervita strimmor varav den näst innersta bildar ett ibland avbrutet, vinklat tvärband. I bakkanten två vita strimmor varav den innersta vinklar snett utåt och sträcker sig förbi mitten. I vingspetsen en svart fläck samt en tydlig inskärning. Bakvingar gråbruna. Skiljer sig från Glyphipterix schoenicolella vars bakvingefransar är vita vid basen. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Maj-Juli. Förekomst: Finns i de flesta biotoper. Biologi: Larven lever av gräsfrön, efter övervintring förpuppning i en tunn kokong i fröet. Näringsväxt: Dactylis glomerata, Festuca arundinacea. Utbredning: Förekommer allmänt från Skåne till Ångermanland. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Synonym Aechmia fischeriella Zeller, 1839.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Glyphipterigidae Latest update: 3 januari 2020