Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Glyphipterigidae
Glyphipteriginae
Glyphipterix

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Starrhakmal Glyphipterix forsterella Starrhakmal Glyphipterix forsterella Starrhakmal Glyphipterix forsterella
Glyphipterix forsterella (Fabricius, 1781). Starrhakmal. Kännetecken: Vingbredd 7-10 mm. Huvud och mellankropp mörkbruna. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna mörkbruna. I framkanten med fem silvervita strimmor varav den innersta nästan bildar ett avbrutet vinklat tvärband. I bakkanten två vita strimmor varav den innersta vinklar snett utåt och sträcker sig förbi mitten. I vingspetsen en svart fläck med en silverglänsande punkt samt en tydlig inskärning. Bakvingar gråbruna. Skiljer sig från Glyphipterix haworthana som saknar en silverglänsande punkt i den svarta fläcken i vingspetsen. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Maj-Juli. Förekomst: Finns i kärrmarker där det växer starr. Biologi: Larven lever i axet på starr, efter övervintring förpuppning i en tunn kokong i axet. Näringsväxt: Carex. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Gästrikland men är tagen upp till Torne lappmark. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Glyphipterigidae Latest update: 21 juni 2020