Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Glyphipterigidae
Glyphipteriginae
Glyphipterix

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Aghakmal Glyphipterix schoenicolella Aghakmal Glyphipterix schoenicolella
Glyphipterix schoenicolella Boyd, 1858. Aghakmal. Kännetecken: Vingbredd 6-8 mm. Huvud och mellankropp svartbruna. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna svartbruna med svag kopparglans i den yttre delen. I framkanten med fem silvervita strimmor varav den näst innersta bildar ett ibland avbrutet, vinklat tvärband. I bakkanten två vita strimmor varav den innersta vinklar snett utåt och sträcker sig förbi mitten. I vingspetsen en svart fläck samt en tydlig inskärning. Bakvingar gråbruna. Skiljer sig från Glyphipterix simpliciella vars bakvingefransar är gråa. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Juni-juli, augusti-september. Förekomst: Finns i rikkärr med axag. Biologi: Larven lever av axagfrön i juli, september-oktober samt efter övervintring förpuppning i en tunn kokong i fröet. Näringsväxt: Schoenus ferrugineus. Utbredning: Förekommer lokalt på Öland och Gotland. I övriga Norden har den tagits på Jylland i Danmark, Farsund i södra Norge men saknas i Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Glyphipterigidae Latest update: 6 januari 2020