Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Acrolepiidae
Digitivalva

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Luddkrisslemal Digitivalva valeriella
Digitivalva valeriella (Snellen, 1878). Luddkrisslemal. Kännetecken: Vingbredd 8-11 mm. Huvud och mellankropp gråbeige. Antenner cirka hälften av framvingelängden. Framvingarna ljust beige med en brunaktig nätteckning och ett mörkt tvärband på mitten. Innanför mitten en mörkbrun, avlång bakkantsfläck. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på kvällen samt på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juli-augusti. Förekomst: Finns på fuktig ängsmark där det växer luddkrissla. Biologi: Larven minerar i bladen, förpuppning inne i minan eller på bladet. Näringsväxt: Inula britannica. Utbredning: Förekommer sällsynt på en lokal i Skåne. I övriga Norden har den tagits i Danmark, men saknas i Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Acrolepiidae Latest update: 1 januari 2020