Glyphipteriginae Glyphipterix haworthana (Insecta: Lepidoptera: Glyphipteriginae)

Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Glyphipterigidae
Glyphipteriginae
Glyphipterix

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Tuvullhakmal Glyphipterix haworthana Tuvullhakmal Glyphipterix haworthana
Glyphipterix haworthana (Stephens, 1834). Tuvullshakmal. Kännetecken: Vingbredd 10-14 mm. Huvud och mellankropp svartbruna. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna svartbruna i inre delen och brunorange i yttre halvan. I framkanten med fem silvervita strimmor varav den innersta nästan bildar ett avbrutet vinklat tvärband. I bakkanten två vita strimmor varav den innersta vinklar snett utåt och sträcker sig förbi mitten. I vingspetsen en svart fläck samt en tydlig inskärning. Bakvingar gråbruna. Skiljer sig från Glyphipterix forsterella genom avsaknaden av en silverglänsande punkt i den svarta fläcken i vingspetsen och från Glyphipterix equitella genom sin större storlek. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Maj-Juli. Förekomst: Finns i kärrmarker där det växer tuv- och ängsull. Biologi: Larven lever i axet på ull, efter övervintring förpuppning i en tunn kokong i frökapseln. Näringsväxt: Eriophorum. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden har den tagits i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Glyphipterigidae Latest update: 5 januari 2020