Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Glyphipterigidae
Glyphipteriginae
Glyphipterix

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Fetknopphakmal Glyphipterix equitella Fetknopphakmal Glyphipterix equitella
Glyphipterix equitella (Scopoli, 1763). Fetknoppshakmal. Kännetecken: Vingbredd 6-10 mm. Huvud och mellankropp mörkt gråbruna. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna glänsande mörkbruna. I framkanten med fem vita strimmor varav den innersta oftast bildar ett avbrutet vinklat tvärband. I bakkanten två vita fläckar. I vingspetsen en svart fläck samt en tydlig inskärning. Bakvingar gråbruna. Skiljer sig från Glyphipterix forsterella genom avsaknaden av en silverglänsande punkt i den svarta fläcken i vingspetsen. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Juni-augusti. Förekomst: Finns i torra områden där det växer vit fetknopp. Biologi: Larven lever inuti stam och blad av fetknopp, förpuppning i en kraftig kokong på eller i anslutning till näringsväxten. Näringsväxt: Sedum album. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Ångermanland. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Synonym Glyphipteryx minorella Snellen, 1882.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Glyphipterigidae Latest update: 6 januari 2020