Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Notodontidae
Notodontinae
Gluphisia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Vecklarspinnare Gluphisia crenata
Gluphisia crenata (Esper, 1785), hona. Vecklarspinnare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Hs. Vingbredd 25-36 mm. Larven lever på asp och poppel, förpuppning mellan sammanspunna blad på marken.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Notodontidae /en/svenska_fjarilar/gluphisia_crenata.html
Latest update: 22 augusti 2013
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson