Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Notodontidae
Notodontinae
Odontosia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Vårflikvinge Odontosia sieversi Vårflikvinge Odontosia sieversi
Odontosia sieversi (Ménétries, 1856), hane. Vårflikvinge förekommer tämligen sällsynt från Sk till Lu. Vingbredd 39-49 mm. Larven lever på björk, förpuppning i en tunn spånad på marken.
Welcome page of the World
Notodontidae /en/svenska_fjarilar/odontosia_sieversii.html
Latest update: 10 qpril 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson