Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Notodontidae
Notodontinae
Cerura

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Större gaffelsvans Cerura vinula Större gaffelsvans Cerura vinula Större gaffelsvans Cerura vinula Större gaffelsvans Cerura vinula Större gaffelsvans Cerura vinula Större gaffelsvans Cerura vinula Större gaffelsvans Cerura vinula Större gaffelsvans Cerura vinula Större gaffelsvans Cerura vinula Större gaffelsvans Cerura vinula
Cerura vinula (Linnaeus, 1758). Större gaffelsvans. Kännetecken: Vingbredd 50-73 mm. Antenner hos hanen fjäderlika med avsmalnande spets. Hos honan kamtandade. Mellankropp gråvit med svarta fläckar, bakkropp med ljus behåring. Framvingar ljust vitgrå med otydlig teckning. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten samt dras till UV-ljus. Flygtid: Från maj till slutet av augusti. Förekomst: Finns främst i lövskogsmarker. Biologi: Larven lever på asp, poppel och sälg. Förpuppning i en med träspån invävd kokong. Näringsväxter: Populus, Salix.Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Notodontidae Latest update: 12 maj 2022