Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Notodontidae
Notodontinae
Cerura

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Större gaffelsvans Cerura vinula Större gaffelsvans Cerura vinula Större gaffelsvans Cerura vinula Större gaffelsvans Cerura vinula Större gaffelsvans Cerura vinula Större gaffelsvans Cerura vinula Större gaffelsvans Cerura vinula Större gaffelsvans Cerura vinula
Cerura vinula (Linnaeus, 1758). Större gaffelsvans förekommer från Sk till To. Vingbredd 50-70 mm. Larven lever på asp, poppel och sälg, förpuppning i en med träspån invävd kokong.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Notodontidae Latest update: 6 oktober 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson