Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Notodontidae
Notodontinae
Furcula

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Grå gaffelsvans Furcula furcula Grå gaffelsvans Furcula furcula
Furcula furcula (Clerck, 1759), hona, larv. Grå gaffelsvans förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 27-38 mm. Larven lever på bl.a. asp, poppel och sälg, förpuppning i en med träspån invävd kokong.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Notodontidae /en/svenska_fjarilar/furcula_furcula.html
Latest update: 30 januari 2011
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson