Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Notodontidae
Notodontinae
Furcula

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Grå gaffelsvans Furcula furcula Grå gaffelsvans Furcula furcula Grå gaffelsvans Furcula furcula Grå gaffelsvans Furcula furcula
Furcula furcula (Clerck, 1759). Grå gaffelsvans förekommer tämligen allmänt från Skåne till Torne lappmark. Vingbredd 27-38 mm. Larven lever på bl.a. asp, poppel och sälg, förpuppning i en med träspån invävd kokong.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Notodontidae Latest update: 29 augusti 2021