Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Notodontidae
Notodontinae
Furcula

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Grå gaffelsvans Furcula furcula Grå gaffelsvans Furcula furcula Grå gaffelsvans Furcula furcula
Furcula furcula (Clerck, 1759). Grå gaffelsvans förekommer tämligen allmänt från Skåne till Torne lappmark. Vingbredd 27-38 mm. Larven lever på bl.a. asp, poppel och sälg, förpuppning i en med träspån invävd kokong.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Notodontidae Latest update: 1 augusti 2020