Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Notodontidae
Notodontinae
Furcula

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Snövit gaffelsvans Furcula bicuspis Snövit gaffelsvans Furcula bicuspis
Furcula bicuspis (Borkhausen, 1790), hane, larv. Snövit gaffelsvans förekommer tämligen allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 33-40 mm. Larven lever på bl.a. al och björk, förpuppning i en med träspån invävd kokong.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Notodontidae /en/svenska_fjarilar/furcula_bicuspis.html
Latest update: 12 augusti 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson