Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Notodontidae
Notodontinae
Furcula

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Snövit gaffelsvans Furcula bicuspis Snövit gaffelsvans Furcula bicuspis Snövit gaffelsvans Furcula bicuspis
Furcula bicuspis (Borkhausen, 1790). Snövit gaffelsvans förekommer tämligen allmänt från Skåne till Västerbottenb. Vingbredd 33-40 mm. Larven lever på bl.a. al och björk, förpuppning i en med träspån invävd kokong.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Notodontidae Latest update: 15 juni 2021