Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Notodontidae
Notodontinae
Cerura

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Hermelingaffelsvans Cerura erminea Hermelingaffelsvans Cerura erminea
Cerura erminea (Esper, 1783). Hermelingaffelsvans förekommer i Danmark samt södra Finland men saknas i övriga Norden. Vingbredd hane, 45-65 mm, hona 59-71. Larven lever på asp och poppel, förpuppning i en med träspån invävd kokong.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Notodontidae /en/svenska_fjarilar/cerura_erminea.html
Latest update: 11 november 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson