Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Notodontidae
Notodontinae
Furcula

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gråvit gaffelsvans Furcula bifida Gråvit gaffelsvans Furcula bifida
Furcula bifida (Brahm, 1787). Gråvit gaffelsvans förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 30-42 mm. Larven lever på bl.a. asp, poppel och sälg, förpuppning i en med träspån invävd kokong.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Notodontidae Latest update: 6 oktober 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson