Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Notodontidae
Notodontinae
Furcula

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gråvit gaffelsvans Furcula bifida Gråvit gaffelsvans Furcula bifida
Furcula bifida (Brahm, 1787), hona, larv. Gråvit gaffelsvans förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 30-42 mm. Larven lever på bl.a. asp, poppel och sälg, förpuppning i en med träspån invävd kokong.

Synonym Phalaena hermelina Goeze, 1781

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Notodontidae /en/svenska_fjarilar/furcula_bifida.html
Latest update: 29 maj 2011
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson