Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Notodontidae
Heterocampinae
Harpyia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Trollspinnare Harpyia milhauseri
Harpyia milhauseri (Fabricius, 1775), hane. Trollspinnare förekommer sällsynt från Sk till Sö. Vingbredd 45-53 mm. Larven lever på ek och bok, förpuppning i en spånad på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Notodontidae /en/svenska_fjarilar/harpyia_milhauseri.html
Latest update: 12 december 2016
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson