Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Euxoa

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Stäppjordfly Euxoa vitta Stäppjordfly Euxoa vitta Stäppjordfly Euxoa vitta
Euxoa vitta (Esper, 1789). Stäppjordfly förekommer tämligen sällsynt i Sm, Up samt på Öl, Go. Vingbredd 32-40 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 16 mars 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson