Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Euxoa

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Obeliskjordfly Euxoa obelisca Obeliskjordfly Euxoa obelisca
Euxoa obelisca (Denis & Schiffermüller, 1775). Obeliskjordfly förekommer allmänt från Sk till Me. Vingbredd 29-38 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i marken.

Mer om denna art på Butterflies and moths of Northern Ireland
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/euxoa_obelisca.html
Latest update: 2 november 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson