Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Euxoa

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Sandfältsjordfly Euxoa cursoria Sandfältsjordfly Euxoa cursoria Sandfältsjordfly Euxoa cursoria
Euxoa cursoria (Hufnagel, 1766). Sandfältsjordfly förekommer tämligen sällsynt från Skåne till Norrbotten. Vingbredd 31-40 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 28 augusti 2021