Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Euxoa

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Sandfältsjordfly Euxoa cursoria
Euxoa cursoria (Hufnagel, 1766). Sandfältsjordfly förekommer tämligen sällsynt från Sk till Nb. Vingbredd 31-40 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i marken.

Mer om denna art på Butterflies and moths of Northern Ireland
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/euxoa_cursoria.html
Latest update: 5 december 2009
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson