Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Euxoa

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Fläckjordfly Euxoa temera Fläckjordfly Euxoa temera
Euxoa temera (Hübner, 1808). Fläckjordfly förekommer i Finland. Vingbredd 30-35 mm. Larven lever på rötter av diverse örter, förpuppning i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/euxoa_temera.html
Latest update: 20 november 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson