Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Euxoa

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Svart jordfly Euxoa nigricans Svart jordfly Euxoa nigricans Svart jordfly Euxoa nigricans
Euxoa nigricans (Linnaeus, 1761). Svart jordfly förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 26-42 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/euxoa_nigricans.html
Latest update: 13 augusti 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson