Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Euxoa

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Svart jordfly Euxoa nigricans Svart jordfly Euxoa nigricans Svart jordfly Euxoa nigricans Svart jordfly Euxoa nigricans Svart jordfly Euxoa nigricans
Euxoa nigricans (Linnaeus, 1761). Svart jordfly förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 26-42 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 21 maj 2023