Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Euxoa

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Storringat jordfly Euxoa recussa Storringat jordfly Euxoa recussa Storringat jordfly Euxoa recussa
Euxoa recussa (Hübner, 1817). Storringat jordfly förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 32-40 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 17 mars 2018