Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Euxoa

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Dunkelt jordfly Euxoa eruta
Euxoa eruta (Hübner, 1827). Dunkelt jordfly är hittills tagen från Sk till Vr. Vingbredd 29-38 mm. Larven är okänd.
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/euxoa_eruta.html
Latest update: 9 februari 2011
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson