Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Euxoa

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Kryptiskt jordfly Euxoa nigrofusca
Euxoa nigrofusca (Esper, 1788), hane. Kryptiskt jordfly är hittills tagen från Sk till Gä. Vingbredd 26-42 mm. Larven är okänd.

Synonym Euxoa tritici sensu Fibiger, 1990
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/euxoa_nigrofusca.html
Latest update: 5 april 2004
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web