Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Lasiocampoidea
Lasiocampidae
Lasiocampinae
Euthrix

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gräselefant Euthrix potatoria Gräselefant Euthrix potatoria Gräselefant Euthrix potatoria Gräselefant Euthrix potatoria Gräselefant Euthrix potatoria
Euthrix potatoria (Linnaeus, 1758). Gräselefant förekommer sällsynt från Sk till Vr. Vingbredd 42-64 mm. Larven lever på gräs, förpuppning i en gulgrå kokong oftast fäst på ett grässtrå.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 1 augusti 2020