Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Lasiocampoidea
Lasiocampidae
Lasiocampinae
Macrothylacia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gräsulv Macrothylacia rubi Gräsulv Macrothylacia rubi Gräsulv Macrothylacia rubi Gräsulv Macrothylacia rubi Gräsulv Macrothylacia rubi Gräsulv Macrothylacia rubi Gräsulv Macrothylacia rubi Gräsulv Macrothylacia rubi Gräsulv Macrothylacia rubi Gräsulv Macrothylacia rubi
Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758). Gräsulv förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 40-60 mm. Larven lever på diverse växter bl.a. hallon, smultron, slån, klöver, fingerört, gräs m.fl., förpuppning i en grå kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 6 december 2018