Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Lasiocampoidea
Lasiocampidae
Lasiocampinae
Cosmotriche

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Barrskogsspinnare Cosmotriche lobulina Barrskogsspinnare Cosmotriche lobulina Barrskogsspinnare Cosmotriche lobulina Barrskogsspinnare Cosmotriche lobulina
Cosmotriche lobulina (Denis & Schiffermüller, 1775). Barrskogsspinnare förekommer sällsynt från Småland till Torne lappmark. Vingbredd 37-45 mm. Larven lever på gran, tall och lärk förpuppning i en smutsgrå kokong oftast fäst på stammen eller en gren.

Synonym Phalaena lunigera Esper, 1784.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 29 juli 2021