Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Nymphalidae
Nymphalinae
Melitaeini
Euphydryas

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Väddnätfjäril Euphydryas aurinia Väddnätfjäril Euphydryas aurinia Väddnätfjäril Euphydryas aurinia Väddnätfjäril Euphydryas aurinia Väddnätfjäril Euphydryas aurinia Väddnätfjäril Euphydryas aurinia
Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775). Väddnätfjäril förekommer sällsynt från Sk till Me, arten är fridlyst i Sverige. Vingbredd 30-46 mm. Larven lever främst på vädd men även andra örter, förpuppning som hängpuppa i anslutning till näringsväxten.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Nymphalidae Latest update: 15 januari 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson