Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Nymphalidae
Nymphalinae
Melitaeini
Euphydryas

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Väddnätfjäril Euphydryas aurinia Väddnätfjäril Euphydryas aurinia Väddnätfjäril Euphydryas aurinia Väddnätfjäril Euphydryas aurinia Väddnätfjäril Euphydryas aurinia
Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775). Väddnätfjäril förekommer sällsynt från Sk till Me, arten är fridlyst i Sverige. Vingbredd 30-46 mm. Larven lever främst på vädd men även andra örter, förpuppning som hängpuppa i anslutning till näringsväxten.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Nymphalidae /en/svenska_fjarilar/euphydryas_aurinia.html
Latest update: 1 juni 2017
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
/TD>