Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Nymphalidae
Nymphalinae
Melitaeini
Melitaea

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Ängsnätfjäril Melitaea cinxia Ängsnätfjäril Melitaea cinxia Ängsnätfjäril Melitaea cinxia Ängsnätfjäril Melitaea cinxia Ängsnätfjäril Melitaea cinxia Ängsnätfjäril Melitaea cinxia Ängsnätfjäril Melitaea cinxia Ängsnätfjäril Melitaea cinxia
Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758). Ängsnätfjäril förekommer sällsynt från Sk till Vs. Vingbredd 38-46 mm. Larven lever främst på svartkämpar men även andra örter, förpuppning som hängpuppa i anslutning till näringsväxten.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Nymphalidae Latest update: 9 april 2021