Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Nymphalidae
Nymphalinae
Melitaeini
Melitaea

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Ängsnätfjäril Melitaea cinxia Ängsnätfjäril Melitaea cinxia Ängsnätfjäril Melitaea cinxia Ängsnätfjäril Melitaea cinxia Ängsnätfjäril Melitaea cinxia
Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758). Ängsnätfjäril förekommer sällsynt från Sk till Vs. Vingbredd 38-46 mm. Larven lever främst på svartkämpar men även andra örter, förpuppning som hängpuppa i anslutning till näringsväxten.

Mer om denna art på Moths and Butterflies of Europe and North Africa
Welcome page of the World
Nymphalidae /en/svenska_fjarilar/melitaea_cinxia.html
Latest update: 16 augusti 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson