Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Nymphalidae
Nymphalinae
Melitaeini
Euphydryas

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Asknätfjäril Euphydryas maturna Asknätfjäril Euphydryas maturna Asknätfjäril Euphydryas maturna Asknätfjäril Euphydryas maturna Asknätfjäril Euphydryas maturna Asknätfjäril Euphydryas maturna
Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758). Asknätfjäril. Kännetecken: Vingbredd 38-46 mm. Framvingarnas översida brunsvarta med breda, ljust brunröda tvärband. Undersidan skarpt rödgul med vita tvärband mot ytterkanten halvmånformade, vita fläckar samt vita fläckar mot vingens bas. Liknande arter: Asknätfjärilen liknar lappnätfjäril men den sistnämnda har gula tvärband på framvingarna. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Från juni till början av juli. Förekomst: Finns i skogstrakter främst på hyggen och längs skogsbilvägar. Biologi: Äggen läggs i grupper på värdväxtens blad. Larven är svart med brett svavelgult ryggband och svarta tornar. Den har en 2 till 4-årig utveckling. Förpuppning hängande på en gren eller trädstam. Näringsväxter: Främst ask men som ung även kovall, flädervänderot och skogstry. Fraxinus exelsior, Viburnum opulus. Utbredning: Förekommer numera sällsynt i sydvästra Västmanland och östra Uppland. I övriga Norden finns den på norra Jylland och sydöstra Finland men saknas i Norge. Arten är fridlyst inom EU.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Nymphalidae Latest update: 18 januari 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson