Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Dasypolia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Tempelfly Dasypolia templi Tempelfly Dasypolia templi Tempelfly Dasypolia templi Tempelfly Dasypolia templi
Dasypolia templi (Thunberg, 1792). Tempelfly förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 40-56 mm. Larven lever i stjälken på diverse flockblomster, förpuppning i eller i anslutning till rötterna.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 12 mars 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson