Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Dasypolia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Tempelfly Dasypolia templi Tempelfly Dasypolia templi Tempelfly Dasypolia templi Tempelfly Dasypolia templi Tempelfly Dasypolia templi Tempelfly Dasypolia templi
Dasypolia templi (Thunberg, 1792). Tempelfly förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 40-56 mm. Larven lever i stjälken på diverse flockblomster, förpuppning i eller i anslutning till rötterna.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 24 augusti 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson