Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Xestia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Svartpunktsjordfly Xestia baja Svartpunktsjordfly Xestia baja Svartpunktsjordfly Xestia baja Svartpunktsjordfly Xestia baja
Xestia baja (Denis & Schiffermüller, 1775). Svartpunktsjordfly förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 38-44 mm. Larven lever på diverse örter, träd och buskar, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 25 mars 2018