Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuidae
Condicinae
Eucarta

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Ametistfly Eucarta amethystina Ametistfly Eucarta amethystina
Eucarta amethystina (Hübner, 1803). Ametistfly togs som ny för Danmark 2003 men saknas i övriga Norden. Vingbredd 28-34 mm. Larven lever på flockblomstriga växter.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 15 februari 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson