Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuidae
Condicinae
Eucarta

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Jungfrufly Eucarta virgo Jungfrufly Eucarta virgo Jungfrufly Eucarta virgo Jungfrufly Eucarta virgo Jungfrufly Eucarta virgo
Eucarta virgo (Treitschke, 1835). Jungfrufly är en migrerande art som har tagits från Skåne till Gästrikland. Närmast utbredd i Polen och huvudsakligen österut. Vingbredd 25-33 mm. Larven lever på bl.a. renfana, maskros, sälg m.fl.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 1 september 2022