Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuidae
Condicinae
Eucarta

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Jungfrufly Eucarta virgo Jungfrufly Eucarta virgo Jungfrufly Eucarta virgo
Eucarta virgo (Treitschke, 1835). Jungfrufly är en migrerande art som har tagits från Sk till Gä. Närmast utbredd i Polen och huvudsakligen österut. Vingbredd 25-33 mm. Larven lever på bl.a. renfana, maskros, sälg m.fl.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 8 mars 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson