Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Condicinae
Condica

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Skärefly Condica capensis Skärefly Condica capensis
Condica capensis (Guenée, 1852). Skärefly är påträffad i Danmark men saknas i övriga Norden. Vingbredd 28-36 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 15 februari 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson